Ловиме мряна и клен в пълноводните реки и големи шарани в езерото, което е зарибено за спортен риболов.