На 20ти февруари 2010 ловната дружинка гръмна няколко глигана.   Ето два от тях на снимката по-долу: