Кметство

Кмета на село Ослен Криводол

За контакт:   тел. 091203 520
Сайт поддържан от община Мездра:    http://oslenkrivodol.mezdra.bg/

 17.01.2020    Интервю с кмета  Роман Иванов:  https://www.bnr.bg/vidin/post/10121651