Пътя към Ослен Криводол:

Изглед към железопътната спирка:

Връзката с общинския център и останалите населени места се осъществява чрез автобус-пътя Мездра Ослен Криводол-Курново и чрез железопътен- ж.п. спирка Ослен се намира на три километра северно от селото на пътя София-Варна.