На 2 км. източно от селото се намира голяма пещера на три нива, която  е слабо изследвана