На 11 км от селото по асфалтов път се стига до Струпецкия манастир.Струпецки (Тържижки манастир)Според оскъдни сведения от по-далечната история, Тържишкия /Струпешки/ манастир е съществувал още от началото на XVI век. В околностите някога имало пазар /тържище/, откъдето манастирът носи името си Тържишки. В края на XVII в., откогато датират и други разрушения по тези земи, манастирът е опожарен от турците.
Строителството на сегашния манастир започва през 1851 година. Строител е Майстор Ватьо от село Брусен. Шест години манастирът е строен без каквато и да е техника. Материалът е превозван с волски коли и всичко е работено на ръка. Покривът е от каменни плочи. Завършен е през 1857 година. Осветен е на 15.IV.1857 година от Врачански епископ Доротей. Манастирът е давал подслон и закрила на Апостола на българската свобода Васил Левски, както и на Никола Обретенов. Манастирът е горял 3 пъти, като през 1972 година са изгорели 2/3 от него. Унищожена е и стаята на Дякона, която не е възстановена. В манастира е живял и работил духовникът и книжовник Дамаскин Хилендарец
.